Folk om Jesus og Ordet? "Har Gud virkelig sagt." 1. Mos. 3,1.

Folkemeningen om Jesus er mangfoldig. Ikke bare om personen Jesus, men hans budskap og hendelsene rundt han og med han. Overskriften leder oss til Caesarea Filippi og et romersk avgudssted. Jesus og disiplene gikk nok ikke inn på selve tempelområdet, siden det står følgende: "Da Jesus kom til distriktet rundt." Jesus spør først om folks syn på hvem han er? Deretter spisser han spørsmålet inn på disiplene. "Hvem sier dere at jeg er?" Peter kommer med følgende syn og sannhet: "Du er Messias den levende Guds Sønn." Matt. 16

Parallelltekster til denne innledningen finner vi bl.a. i 1. Mosebok Kap. 28, 10-17 og  2. Mosebok Kap. 3, 1-16. Tekster en kan reflektere over i lys av åpenbaringen bl.a i Matteus 16. Bibelen er åpenbaringshistore fra begynnelse til slutt. Fra evighet til evighet! Til Johannes sier Herren: "Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige." Joh. Åp. 1. 

Spørsmålet om hvem Jesus er skriver Johannes om i sitt skrift. I Kapittel 6, 60 - 8, 30. Johannes har gjort et utvalg i sin fortelling og hensikten med skriftet finner vi i kapittel 20, 30-31: "Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Her møter vi folk fra "børsen"; markedsplassen, fariseere, skriftlærde og disipler.

Apostlenes gjerninger kapittel 9 møter vi fariseeren og forfølgeren Saulus. Han trodden han utførte en gjerning for Gud, men det skulle endre seg dramatisk. Mens han var på veien til Damaskus for å finne dem som tilhørte Veien, møtte han Veien, Sannheten og livet. Etter denne hendelsen blir Paulus selv med på Veien og trer inn i åpenbaringshistorien. Til Ananias sier Herren om Paulus: "Jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk." Videre står det om den nyomvendte Paulus: "Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias." Paulus oppsøkte folket på børsen med fortellingen om Jesus. Børsene i Damaskus, Jerusalem, Aten og Roma. 

Hva med folket i dag og dagens disipler, kirkesamfunn og kristenhet? Hva bringes til børs og markedsplass i dag? Hva ropes fra katedralene og børsene?

Hvem sier du at Jeg er?

I disse tekstene har du en ferielektyre til refleksjon!

GOD SOMMER!