Blue Flower

Folk om Jesus og Ordet? "Har Gud virkelig sagt." 1. Mos. 3,1.

Folkemeningen om Jesus er mangfoldig. Ikke bare om personen Jesus, men hans budskap og hendelsene rundt han og med han. Overskriften leder oss til Caesarea Filippi og et romersk avgudssted. Jesus og disiplene gikk nok ikke inn på selve tempelområdet, siden det står følgende: "Da Jesus kom til distriktet rundt." Jesus spør først om folks syn på hvem han er? Deretter spisser han spørsmålet inn på disiplene. "Hvem sier dere at jeg er?" Peter kommer med følgende syn og sannhet: "Du er Messias den levende Guds Sønn." Matt. 16

Kom, Hellige Ånd!

Da pinsedagen kom var de alle samlet.

I Lukas 9, 51 leser vi: "Da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem; det var dit han ville dra." Jesu jordiske oppdrag nærmest seg slutten, derfor måtte han dra opp til Jerusalem. Vi kjenner historien om hans siste høytid i hovedstaden. Men fortsatt er det mange som ikke har hørt de gode nyheter, derfor er evangelisering og misjon viktig. Vi har et oppdrag i verden! Og bringe de gode nyhetene fra Jerusalem ut til jordens mange store og små folkeslag og grupper, ætter og tungemål. 

14. mai 1948 erklærte Statsminister Ben Gurion staten Israel for gjenopprettet. Feiringen av selvstendighetsdagen startet 26. april.  Vi gratulerer! 

Etter hvert som snøen daler ned blir gårdsplassen mindre og de lokale veiene smalere! Med skiftende vær blir disse lette snøfnuggene til is, som er en utfordring for gående og kjørende. En må trø varsomt og av og til blir det noen spontane dansetrinn for å holde seg på beina. Så langt i år har det gått bra for min egen del, med isdansen og den smalere utkjøringen til Høybøgata. Bilkjøring er, naturlig nok, mer utfordrende på vinterføre. En må gå og kjøre mer forsiktig på de smale islagte gårdsplasser og vinterstier.