Blue Flower

"Når Den hellige ånd kommer over dere!"

Livet etter pinsedagen i Jerusalem endret disiplene og de som fulgte Jesus radikalt! De fikk den kraften som Jesus lovte og de så seg aldri tilbake. De begynte i Jerusalem og de nådde langt i sin virketid. Frimodig forkynte de evangeliet, helberdet syke og med frimodighet møtte de både øversteprest, rådsherrer og myndigheter!. De kunne ikke stoppes og å tie var uaktuelt. "Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt." Ap.gj. 4, 20. Etterhvert kom Paulus på banen, uredd og djerv. (Ap.gj. 9)

Si det!

 

Han er det! Hvem?

Det er påske; kontrastenes høytid! Fra palmesus og glede til hammerslag og smerte. Fra korsfestelse og død, til seier, oppstandelse og nytt liv! Det var varslet og det skjedde. En av profetene, Sakarja, får se og skriver: "Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem!  Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole." Sak. 9,9. En annen profet som det henvises til er Jesaja, som skriver: "Nå lar Herren det høres til jordens ende: Si til datter Sion: Se, din frelse kommer! De han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham." Jes. 62,11.Jesaja, som ca. 700 år f. Kr., har et budskap og melde, gode nyheter til "Sions datter." Til oss!

 

Godt Nytt År!

 

Fra et hyrdehjerte!

"Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!" Slik innleder Paulus sine brev til menighetene. For Paulus var det ingen frase, men en hjertego himmelhilsen. Paulus' omsorg for menigheten kommer klart frem i hans skrifter. 

Vaktmesteren.

"Pastor i Betlehem Misjonsmenighet Torleif Holm Glad kom tidlig en formiddag innom menigheten og traff vaktmesteren som sa "nå kommer vekkelsen." Det var ingenting i det ytre i Betlehem som talte for det. Holm Glad spurte han hvordan han kunne vite det? Vaktmesteren svarte: "Hver eneste dag i flere år har jeg bøyd kne i talerstolen og bedt for dere som skal tale Guds Ord. Noen ganger har jeg vætet gulvet med mine tårer. Og idag har Gud gitt forvissningen om at nå kommer bønnesvaret, nå kommer vekkelsen. Og slik gikk det høsten samme år. Året 1932.

Hun svøpte ham og la ham i en krybbe......

"Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg" står det i vers 3 i sangen "En krybbe var vuggen." Fra matfatet til husdyrene til romernes torturredskap. Ikke mye glitter, stas og juleidyll i fødestuen i Betlehem. Men Himmelen sørget både for lys, korsang og gledelige nyheter. Gud lyste opp betlehemsmarkene der hyrdene oppholdt seg og langt borte så noen vismenn et tegn på himmelen. En Hyrde ble født og Gud ble menneske i Betlehem.