Misjonskirken Bærum er en lokal menighet på Stabekk,  tilsluttet
Misjonskirken Norge.
Vi søker å være en levende kirke for hele familien, hvor Gud står i
sentrum.
Vi vil være et tilgjengelig fellesskap, åpent for alle.
Vi tror at Bibelen er Guds ord og rettesnor for liv og lære. 
Misjonskirken Norges visjon: «Guds barns enhet og menneskers frelse.»