Blue Flower

Vi skal være en levende kirke for hele familien, hvor Gud står i sentrum. Vi ønsker å ha et tilgjengelig fellesskap som står åpent for alle mennesker.

Kontakt oss på Facebook