Kom, Hellige Ånd!

Da pinsedagen kom var de alle samlet.

Jeg ser for meg et følge på vei fra Jerusalem i retning Betania, en sti de kjente godt. De vandret ned fra byen og krysset Kedrondalen og kedronbekken. Om følget stanset i Getsemane for siste instrukser fra Mesteren vet vi ikke. Følget begynte på oppstigningen til toppen av berget hvor de ser Jerusalem, derfra flater terrenget ut mot Betania. Underveis stanser han opp, løfter hendene og velsigner dem. Lukas skriver: "Mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen." Luk. 24, 51. Til sin kroningsdag. Lukas  skildrer videre: «De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.» Luk. 22, 52-53. Og da pinsedagen kom var de alle samlet. Hva med oss?

Siden påske hadde de vært sammen i 40 dager med undervisning og fellesskap. Som Lukas skriver: "Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med  ( i ) Den hellige ånd.» Ap.gj. 1,3-5.

Om de viste hvor lenge de måtte vente vet vi ikke, men når jødenes høytid; Shavuot kom var de 120 samlet til morgenbønn på øvresalen. De holdt samme.  Da skjer det: "Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne." Lyden tiltrakk seg folkets oppmerksomhet, men Jesu disipler og venner var ikke i tvil eller rådville. Peter står fram, nydøpt i Den hellige ånd, og taler til folket! Henter fram profetiene bl.a. fra seeren Joel : "En gang skal det skje
          at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
          Deres sønner og døtre skal profetere,
          de gamle skal drømme drømmer
          og de unge skal se syn.
          
       Selv over slaver og slavekvinner
          vil jeg i de dager øse ut min Ånd."

Videre forklarer Peter om hva som skjedde med Jesus og hvor han er: "Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører." Mesteren ble løftet opp og inn i det himmelske, noe som måtte skje. Nå er Jesus alle steds nærværende. Jeg tar med et sitat fra Edin Løvås' siste manus: "Jesus Kristus er nå, i dette øyeblikk, nær den fjerneste stjerne, det minste, lille dansende molekyl og nær hvert eneste menneskehjerte." Det er sant som det står: "Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Ap.gj. 2, 21. Jesus er levende og tilstede i dag! 

Ta med deg denne bekreftelsesbønnen av Edin Løvås: "Herre Jesus Kristus, du står her foran meg, du er også bak meg, du er på min høyre side, du er på min venstre side, du er over meg, du er under meg, du omgir meg på alle sider, du bor i mitt hjerte, du gjennomtrenger meg helt, og du elsker meg, Herre Jesus." 

Min sterke lengsel og hjertebønn er at våre barn og unge skal bli døpt med og i Den hellige ånd. Opplevelser og erfaringer som setter livsvarige spor. Og oss voksne med! Vi ser i disse dager vekkelsen på sørspissen av Norge. Den startet på samme dag som meldingene kom fra Asbury i USA. Som en sa: "Det var som om en ildkule skutt ut fra Asbury traff sørspissen av Norge." Er vi klare dersom vekkelsesværet fra Vigeland trekker østover og sveiper over Asker og Bærum. Er vi en landingsplass for Den hellige ånd?

Da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted. Kom, Hellige Ånd!

Tekster i høytiden: Joel 3, 1-5. Johannes Kap. 14 - 17. Ap.gj. 2. Rom. 8, 22-27.

Velsignet pinsehøytid!