Blue Flower

Året 2023

Fra flere hold hører og leser vi at dette året blir et utfordrende år! Bl.a. lederen for det internasjonale pengefondet og vår egen statsminister. Følelsen av å starte med Alf Prøysens "blanke ark" ble liksom borte i dette årsskiftet. Grusomhetene i Ukraina, uro og opptøyer i Iran og andre steder. Høyere priser, renter og det meldes at flere har behov for hjelp. Men til tross for usikkerhet, er det noe som holder og verdier det er verdt å løfte frem!

Ære være Gud i det høyeste!

Hendelser skaper lovsang, klagesang eller protestviser! Og i disse høytidsdager hvor kontrastene lyser imot oss, høres de ulike sjangere i ord og toner! En artist sa det slik: I år vil jeg synge "Deilig er jorden", i protest!  En skrev at vi kristne ikke burde ordet "jul" om høytiden. Men vi hilser hverandre med gledelig jul, god jul og velsignet julehøytid også i år! Strømpriser til tross! Lyslenkene er tent og julelysene tennes i år også!

"Når Den hellige ånd kommer over dere!"

Livet etter pinsedagen i Jerusalem endret disiplene og de som fulgte Jesus radikalt! De fikk den kraften som Jesus lovte og de så seg aldri tilbake. De begynte i Jerusalem og de nådde langt i sin virketid. Frimodig forkynte de evangeliet, helberdet syke og med frimodighet møtte de både øversteprest, rådsherrer og myndigheter!. De kunne ikke stoppes og å tie var uaktuelt. "Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt." Ap.gj. 4, 20. Etterhvert kom Paulus på banen, uredd og djerv. (Ap.gj. 9)

 

Kom til kilden!

Det er høst!. Vi ser, kjenner og lukter at det er høst. Det som ble sådd og plantet i våres hentes inn før de blå gradene, snø og is, fester grepet. Det var isfront mellom jøder og samaritanere på Jesu tid, men Mesteren viser vei! Da som nå!

Disiplene hadde vært på handletur i Sykar, og måltidet var klar der ved Jakobskilden. Og mat var stikkordet for Jesu undervisning til disiplene. Mesteren hadde nettopp samtalt med en kvinne fra byen og dermed brutt bl.a. en kulturell barriere! Disiplene undret seg! Med utgangspunktet i brønnvannet, formidlet Jesus en annen kilde og drikke av. Kilden til evig liv! "For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv." Joh. 4, 14. Kvinnen fikk drikke og folket i byen! Det var høsttid i Sykar!  

Si det!

 

Han er det! Hvem?

Det er påske; kontrastenes høytid! Fra palmesus og glede til hammerslag og smerte. Fra korsfestelse og død, til seier, oppstandelse og nytt liv! Det var varslet og det skjedde. En av profetene, Sakarja, får se og skriver: "Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem!  Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole." Sak. 9,9. En annen profet som det henvises til er Jesaja, som skriver: "Nå lar Herren det høres til jordens ende: Si til datter Sion: Se, din frelse kommer! De han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham." Jes. 62,11.Jesaja, som ca. 700 år f. Kr., har et budskap og melde, gode nyheter til "Sions datter." Til oss!