Blue Flower

Tirsdag den 5. april 1796, gikk en mann bak hest og plog på et jorde i Rolvsøy i Tune i Østfold. Et godt håndfast grep om plogen måtte til for at plogfurene skulle formes og jorden vendes. Uvitende om hva denne vårdagen skulle bringe av forandringer i plogføreren, Hans Nielsen Hauges liv og i Norge. Fra den dagen skulle han pløye langt mer en et lite jordstykke hjemme på gården Hauge. Hauge forlot plogen hjemme på gården, men han ble selv en "plog" som pløyde på dypet i den norske folkesjelen. En Åndens plog gjennom landet.

Jesus er seierherren!

"Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!" 1. Kor. 15,57.

"Jesus døde ikke for våre synder" stod som overskrift over en artikkel, i avisen Vårt land, av Helge Hognestad. " Det er på tide at kirken våkner, tar et oppgjør med tvangstankene fra oldkirken og forkynner det den er satt til: bibelsk visdom.Videre står det: "Korsfestelsen er et bilde på at Guds vilje skal råde på jorden. Det skjer ved menneskets ego «korsfestes», mener teolog Helge Hognestad, som etterlyser mer bibelsk visdom i kirkens forkynnelse." Vårt land 15.03.21. (Jeg har ikke lest hele artikkelen til Hognestad, så mitt utgangspunkt er kun overskriften i avisen Vårt land.)

 

Hvor fører du oss?

Vi tok farvel med 2020, og ønsket det nye året velkommen på tradisjonelt vis, men noe dempet. Det ble et årsskifte til ettertanke. Skredkatastrofen i Gjerdrum, og nå branntragedien på Andøy. Det er fortsatt stor usikkerheten omkring smittesituasjonen videre og vaksinens virkning. Alt dette går inn på oss og bør kalle oss til forbønn. Men vi håper og tror at pandemien snart er over, når vaksineringen nå er i gang. I en sårbar, skjør og urolig verden er det viktig å bygge på trygg grunn. 2020 bør være en vekker for oss alle. Det er annerledes nå enn for et år siden. Atmosfæren er an annen. Men når nordmenns handel, av luksus, nådde nye høyder i disse krisetider, kan en spørre? "Quo Vadis; Hvor går du hen?" 

Eller kan vi?

Mange har i historiens løp, med livet som innsats, stått opp mot ulike regimer. Våget å kjempe mot urettferdighet utfra forskjellige motiver og verdisyn. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I skrivende stund intervjues Krf politiker i Bergen Joel Ystebø, som var den eneste i Bystyret som stemte imot en egen regnbueplass i byen.  På den internasjonale arena er den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navilnyj en vi har blitt kjent med. Jeg kjenner svært lite til russisk politikk, men det står respekt av det å våge å tale Kreml mitt i mot. Navilnyj kunne sikker fått politisk asyl i i Tyskland, der han var til behandling etter å ha blitt forgiftet. Men valgte å dra hjem, der han nå sitter fengslet.