Blue Flower

Eller kan vi?

Mange har i historiens løp, med livet som innsats, stått opp mot ulike regimer. Våget å kjempe mot urettferdighet utfra forskjellige motiver og verdisyn. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I skrivende stund intervjues Krf politiker i Bergen Joel Ystebø, som var den eneste i Bystyret som stemte imot en egen regnbueplass i byen.  På den internasjonale arena er den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navilnyj en vi har blitt kjent med. Jeg kjenner svært lite til russisk politikk, men det står respekt av det å våge å tale Kreml mitt i mot. Navilnyj kunne sikker fått politisk asyl i i Tyskland, der han var til behandling etter å ha blitt forgiftet. Men valgte å dra hjem, der han nå sitter fengslet.

Overskriften jeg har valgt, står i Apostlenes Gjerninger kapittel 4, der Peter og Johannes ble arrestert og fengslet. De ble pålagt å slutte med sin forkynnervirksomhet. Men denne trusselen kunne ikke stoppe dem. Deres svar var: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» vers 19-20. Tross nye trusler, fortsatte Apostlene å forkynne og undervise i Jesu navn. 

I Daniels bok møter vi Daniel og vennene hans. De våget å gå mot strømmen, noe som bør inspirere oss i dag. Tross ild og løver stod de fast i sin tro på Israels Gud. En annen historie er Ester og Mordekai. En aktuell historie fortsatt i dag, når vi nylig hørte hva som ble servert i Nrk radio av antisemittisme.  Profeten Jeremia fikk beskjed av Herren om å stille seg i porten til Herrens hus og rope. Rope til de som kom for å tilbe. (Jer. 7,1.) Hva med oss? Trenger vi av og til å rope til hverandre, rope ut i byen. 

I Korint kjente Paulus på trøkket og motstanden. Men i et syn om nattet kom Herren. "En natt sa Herren til Paulus i et syn: «Vær ikke redd! Du skal ikke tie, men tale. Jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for i denne byen har jeg et tallrikt folk.» 

Guds menighet har et oppdrag i verden, og mandatet er klart " Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!" (Mark. 15, 15.) 

Vi har forskjellige oppgaver og tjenester i menighet og samfunn, men vårt felles anliggende er evangeliet, de gode nyheter. Noen står mer på barrikadene og torvene enn andre, mens andre igjen er dyktige skribenter og forfattere. Tjenester i det stille og tjenester i det offentlige rom. Men der du er og for de du møter på din vei kan du være en røst. Med gode nyheter, håp og trøst i sannhet, Ånd og kraft!

Hos Forkynneren står det: "En tid for å tie, en tid for å tale." Da kan vi jo spørre oss selv hva vi bruker mest tid på?