Blue Flower

Hvor fører du oss?

Vi tok farvel med 2020, og ønsket det nye året velkommen på tradisjonelt vis, men noe dempet. Det ble et årsskifte til ettertanke. Skredkatastrofen i Gjerdrum, og nå branntragedien på Andøy. Det er fortsatt stor usikkerheten omkring smittesituasjonen videre og vaksinens virkning. Alt dette går inn på oss og bør kalle oss til forbønn. Men vi håper og tror at pandemien snart er over, når vaksineringen nå er i gang. I en sårbar, skjør og urolig verden er det viktig å bygge på trygg grunn. 2020 bør være en vekker for oss alle. Det er annerledes nå enn for et år siden. Atmosfæren er an annen. Men når nordmenns handel, av luksus, nådde nye høyder i disse krisetider, kan en spørre? "Quo Vadis; Hvor går du hen?" 

Sistnevnte er tittelen på en roman av den polske forfatteren Henryk Sienkiewicz. I Johannes 13, 36 står det: Simon Peter sier til ham: «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte: «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg.» I det apokryfe skriftet "Peters gjerninger" står det om Peters flukt fra Roma. På vei vekk fra Roma møtes Peter og Jesus, der Peter spør. "Quo Vadis, Domine; Hvor går du Herre?" Til Roma for å korsfestes er svaret, da vender Peter tilbake til Roma hvor han blir korsfestet. (Historien regnes som en legende, men den kan også være sant?) Handlingen i den nevnte roman foregår i Roma under keiser Neros forfølgelse av de kristne. Der møtes den kristne Lygia og den romerske offiseren Marcus Vinicius. I stedet for romersk luksus, velger Marcus den kristne tros enkle livsstil og åndelige kraft. 

Det går over, det blir bra igjen. Ja , det gjør nok det, men blir alt som før? Hva har vi lært og hvor lenge vil denne pandemien prege oss? Forholdene vil nok normalisere seg, noe vi ser fram til. Snart kommer våren og håpet er at vi snart da kan vi si som tittelen på en film jeg så , "slipp fangene fri det er vår!"

Selv om vi ikke kan møtes til gudstjeneste og andre samlinger i kirken, er det stor virksomhet daglig på nett og tv-plattformer. Men det kan ikke erstatte fellesskapet i hjem og kirkerom. Vi ser alle fram til vi kan møtes igjen og kanskje flere vil finne veien til våre menigheter når krisen er over. 

Vi vet ikke hva dette året vil gi oss, hva dagene vil bringe? Da er det godt og trygt å bygge livet på troens grunn. Som Hebreerbrevets forfatter skriver: "Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus." Hebr.br. 12, 1-2. Videre i 13, 8 står det: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." I Salme 31 skriver David: "Mine tider er i din hånd." (v. 16)

Quo Vadis  2021

"Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde, må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Ham være ære i all evighet! Amen." Hebr.br. 13, 20-21.

"Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred."

Velsignet år!

Bilde 1: Utsikt fra Yad Vashem

Bilde 2: Fra Akko med utsikt mot Haifa.