Gratulerer med dagen!
 

Om primstaven står det: "Primstav er en gammeldags kalender som oftest er laget av tre. Hver dag markeres med et innskåret hakk eller strek, og hver sjuende dag har en ekstra markering. Helligdager og merkedager merkes med spesielle symboler."

(Store norkse leksikon) Vi har alle merkedager i våre liv, dager som betyr noe spesielt. Dager vi feirer og dager vi minnes.  Som kristenfolk har vi også noen merkedager risset inn, innskåret i hjertet. Dager og begivenheter som var og som kommer.

I dag, den 9 mai 2024, stopper vi ved Kristi Himmelfartsdag;  Kristi kroningsdag som fortsatt er en helligdag i Norge. En helligdag med mange navn og en viktig merkedag i vår tro. En dag med løfter. Et løfte er oppfylt og som vi lever i.  Et og flere andre ligger på vent!

For det første: Jesu løfte: Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres." Joh. 15.

Apostelen Peters pinsetale gir oss et innblikk i hva som skjedde i det Himmelske:  "Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. For David fór ikke opp til himmelen, han sier jo selv: Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter." Ap.gj. 2. Se også Salme 110 og Hebreerbrevet 8. I Lukas 24 og Ap.gj. 1 får vi det jordiske perspektivet. 

Da pinsedagen kom.....!

For det andre: Løftet gitt ved Englene: "Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt."........ "Men Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen." 

Hos Profeten Sakarja leser vi "Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør. Da skal dere flykte gjennom min fjelldal, for dalen mellom fjellene skal nå helt til Asal. Dere skal flykte slik dere flyktet for jordskjelvet i de dager da Ussia var konge i Juda. Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham. Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett." Sak. 14. 

Til menigheten i Tessalonika forklarer Paulus om en kommende merkedag. Jesu gjenkomst er sentralt i de to brevene til menigheten. Kan være at de trodde Jesu komme var nært?  Hva med de døde? Paulus skriver: "For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!"

Det er, som kjent, ulike oppfatninger om Jesu komme, endetid og de siste dager. En ting er sikkert!  

Jesu Kristi dag kommer; Jesus kommer.....!

Merkedager!
 
Til slutt! Gratulerer med nasjonaldagen! Må vi feire i takknemlighet!