"Siden skal denne dagen være en minnedag for dere..Dere skal feire den som en høytid for Herren."

2. Mos. 12,14.

Vi er inne i påskeuken, uken med flere navn. Den stille uken, den store uken eller den hellige uken. Alt dreide seg nå om disse dagene. I himmelen, i himmelrommet, på jorden og under jorden. Jeg skal først sitere fra Ole Christian Kvarmes bok "Åtte dager i Jerusalem." Der han skriver om de daglige hendelsene gjennom uken med utgangspunkt hos Markus. Dag 1. Palmesøndag: Inntoget i Jerusalem. Dag 2. Fikentreet. Jesus på tempelplassen.  Dag 3. Jesus underviser på tempelområdet. Helbredelser. Dag 4. Jesus hos Simon den spedalske. Jesus salves. Dag 5. Påskemåltid med sine disipler. Getsemane.  Dag 6. Arrestasjon, forhør, Via Dolorosa, Korsfestelse. Dag 7. Sabbat. Dag 8. Oppstandelsen. Jesus åpenbarer seg.

Anbefaler deg å  velge en av evangelietekstene og stanse opp for de ulike hendelsene gjennom uken. I denne påsken har jeg valgt å følge Matteus. Matteus bruker mye tid på denne påskeuken i sin fortelling om Jesus. (Kap. 21-28) Gå sammen med Jesus og lev deg inn i de ulike hendelsene og møtene!

Som vi ser og leser skjer det mye denne uken. Det blir flere turer fra Betania, der han bodde, til Jerusalem. Jesus visste hva som ventet, mens disiplene ikke var helt med. Det høye råd ville utsette korsfestelsen til etter høytiden, men slik ble det ikke. Det var en annen som hadde regien og Ordet står fast. Skriften ble oppfylt. 

I dag tirsdag ringte de fra oslopolitiet om å melde inn arrangementer p.g.a. faren for terror mot bl.a. kristne forsamlinger. En kjenner at slike råd gjør noe med en. Vi har sett det  bl.a. i India, Egypt og Pakistan, angrep mot kristne forsamlinger. I en artikkel i avisen Dagen spør lederen av kirkerådet: "kan vi si "god påske" i år?" Hendelser hjemme og ute preger oss. 

Nettopp fordi det er mye forvirring, opprør, tragedier og ondskap i verden trenger vi et sikkert fundament å leve på. Derfor er det gode nyheter når det har vært samlet 550 ungdommer på påskeleir i Fyresdal og på Vegårtun. Unge som møter Jesus er til stor glede, oppmuntring, inspirasjon, håp, tro og takknemlighet.  Det er god påske!

Ja, vi kan ønske hverandre god påske. Fridager med kvalitetstid sammen med familie, venner og menighet. Men det er så mye mer! God påske fordi Jesus døde i vårt sted, sonte din og min synd og forsonte oss med Gud. God påske fordi veien til nådens trone er åpnet. God påske fordi Jesus lever. God påske fordi Jesu kommer! 

Ønsker deg gode høytidsdager!

En god påske er: Møte med den oppstandne Jesus Kristus!

"Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er reist opp, slik som han sa.

Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er reist opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg." Matt. 28,

God påske

Kedrondalen og Oljeberget.