Etter lyden av Hans trinn!

Sangen "I den stille klare morgen" synger i mitt indre for tiden. For noen dager siden, dagen før terrorangrepet på Israel, våknet jeg med en strofe fra den nevnte sang. Som overskriften lyder "Jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn." Når staten Israel ble gjenopprettet i 1948 uttaler Statsminister David ben Gurion: »Nå hører vi Messias fottrinn i korridorene.» 

Vi er vitne til grusomheter i Israel, der igjen hamas m.fl. viser sitt sanne og onde ansikt. Handlinger som fordømmes, men som dessverre også hylles. Noe som åpenbares hva vi står over for i verden i dag! Vi ser hva som skjer og vi hører kommentarer og forsøk på forklaringer. Eksperter mener at denne krigen kan bli langvarig? Når det som vi nå ser skje blir det også et Bibelsk perspektiv. Med bl.a.henvisning til Esekiel 38 og 39, men det profetiske i disse kapitlene, slik jeg ser det, ligger nok lenger frem i tid. Om detvi nå ser er opptakten til noe større, vil tiden vise!

Videre har FN's Generalsekretær igjen kommet med varsko om jordas tilstand. Han uttalte nylig følgende: "Klimasammenbruddet har begynt. Denne sommeren har planeten småkokt. Klimaet vårt implodere raskere enn vi kan håndtere." Og Natos leder Jens Stoltenberg sier at det er en skjebnetid. Ser en på det profetiske ord og tegnene så stemmer det. Moder jord er sliten av vær, forurensning, konflikter, grusomheter og ondskap. 

Viktig å huske i alt dette er at evangeliet er fortsatt gode nyheter i en tid som denne. Vår eneste redning og håp er Jesus Kristus, den korsfestede og oppstandne! Verdens Frelser. 

Jeg vil gi deg noen aktuelle tekster til refleksjon og som bør vekke oss i denne tid. Matteus 24, 4-8. Markus 13, 23, 33-37. Lukas 21, 25-28. 34-36. Les gjerne kapitlene og reflekter over det som er merket.

Mt. 24, 4-8: "Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. 

Mk. 13,23:  Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.

Mk. 13, 33-37. "Vær på vakt, hold dere våkne! For dere vet ikke når tiden er inne. Det er som med en mann som skulle utenlands: Da han forlot huset, overlot han ansvaret til tjenerne og ga oppgaver til hver og en, og til dørvokteren ga han påbud om å våke. Så våk da! For dere vet ikke når husherren kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!»

Luk. 21, 25-28: "Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes.  Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

Luk. 21, 34-36: "Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen

"Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan, Fredens morgen uten skyer bryter inn! Ja, Han kommer for å sette alle ting i rette stand! Jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn.

Min bønn er å få høre hans fottrinn i Misjonskirkens korridorer. Høre Hans trinn og røst i våre samlinger, i hjemmene og i Bærums gater og torg!

God og velsignet høst!