I Lukas 9, 51 leser vi: "Da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem; det var dit han ville dra." Jesu jordiske oppdrag nærmest seg slutten, derfor måtte han dra opp til Jerusalem. Vi kjenner historien om hans siste høytid i hovedstaden. Men fortsatt er det mange som ikke har hørt de gode nyheter, derfor er evangelisering og misjon viktig. Vi har et oppdrag i verden! Og bringe de gode nyhetene fra Jerusalem ut til jordens mange store og små folkeslag og grupper, ætter og tungemål. 

Legg merke til hva Lukas skriver i det overnevnet vers: "Da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen."  Her utelater Lukas det som skulle skje i Jerusalem, og peker på Kristi himmelfartsdag. Men i noen vers før i dette kapittelet har Lukas med hva Jesus selv sier: "Hør nøye etter hva jeg nå sier: Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender." Da står det videre: "Men de skjønte ikke dette ordet; det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det. Og de våget ikke å spørre ham om det han hadde sagt." Før himmelfarten måtte det skje som Paulus skriver til de hellige i Kolossai: "Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset." Kol. 3, 14f.

Da vil jeg ta dere med til Patmos og Apostelen Johannes mektige møte med Den seirende og oppstandne. Overskriften for denne påskehilsen er fra kapittel 1 vers 7 i Johannes åpenbaring. Selv om Bibelens siste bok har fått navn etter Apostelen er det som vers 1 sier: "Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes." 

Pastor i Donsø Misjonskyrka Anders Sjøberg har sagt følgende om Apostelen Johannes' oppdrag: "Å føre forsamlingen tilbake til Guds åpenbaring." Og i brevene til de syv menigheten, ser vi at noe er mistet underveis hos fem av dem.

I vers tre står det: "For tiden er nær." Det er ulike tolkninger av Bibelens siste bok hva gjelder hvilken tid det sikter til! Men det som er klinkende klart er budskapet fra Patmos: "Se, han kommer med skyene!
          Hvert øye skal se ham,
          også de som har gjennomboret ham,
          og alle folkeslag på jorden
           skal bryte ut i klagerop over ham.
Ja, amen!
   Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige."

En høytidshilsen fra Patmos til oss i disse tider!

Johannes hilser: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.

Halleluja!

Til slutt! Reflekter gjerne over kapittel 1 i Bibelens siste bok!