Etter hvert som snøen daler ned blir gårdsplassen mindre og de lokale veiene smalere! Med skiftende vær blir disse lette snøfnuggene til is, som er en utfordring for gående og kjørende. En må trø varsomt og av og til blir det noen spontane dansetrinn for å holde seg på beina. Så langt i år har det gått bra for min egen del, med isdansen og den smalere utkjøringen til Høybøgata. Bilkjøring er, naturlig nok, mer utfordrende på vinterføre. En må gå og kjøre mer forsiktig på de smale islagte gårdsplasser og vinterstier.

I Berprekenen taler Jesus om den trange porten og smale veien. Begge deler krever større aktsomhet og lavere fart. Og det er ikke alt en får med seg gjennom en smal port, noe må legges igjen utenfor. Matt. 7, 13-14: "Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den." 

Veinettet i Israel på Jesu tid bestod av lokale veier eller stier, brede nok for et Esel. På gjennomfartsveiene eller de internasjonale rutene, var det plass til ei kjerre. Når Jesus da snakker om porter og veier, tror jeg disiplene siden skjønte bildet, og erfarte hva det vil si å ferdes langs de smale veier og passasjer. Jesus trivdes nok best på de smale stier i Galilea.

Videre i Johannes kapittel 14, 6 sier Jesus: "Jeg er veien, sannheten og livet." Ingen blir tvunget til veivalg, det må vi selv velge. Måtte det bli flere dette året som velger å kjøre av fra "motorveien"!

Er man på bilferie kan en møte skiltet "scenic route", naturskjønne ruter. Alternative veier å kjøre, i naturskjønne områder. Du og jeg er invitert til pilegrimsvandring med Jesus, på de smale "naturskjønne" stier! Vandringen i Ordet sammen med de som har gått før oss og tråkket opp stier og satt opp veimerker! Livet i menighetsfellesskapet! 

Med overskriften tenker jeg på at det kan bli trangere som Jesu etterfølgere i Norge. Det ser ut til å smalne inn, og det stilles spørsmål til Guds ord. "Har Gud virkelig sagt." Kristne skoler og barnehager har fått trangere kår. På verdensbasis viser tall  fra "Åpne Dører" at over 360 millioner forfølges og diskrimineres. Men våre brødre og søstre skifter ikke "fil" for en kortvarig gevinst, de velger den smale vei og Jesu fotspor. Guds rike lar seg ikke stoppe. Foreløpig har vi frihet i Norge, må vi ikke ta det som en selvfølge. Må vi benytte den dyrebare tiden godt. Efeserbr. 5, 15-17. Til menigheten i Filippi skriver Paulus: ""La oss bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor." Fil. 3,16. Om veien skulle bli smalere, og passasjene trangere, er det ingen grunn til å skifte "fil." Vi vet hvor veien ender!

Tekster til refleksjon: Salme 1. 37,5. 119, 9 og 105. Hebreerbrevet 11.