Vaktmesteren.

"Pastor i Betlehem Misjonsmenighet Torleif Holm Glad kom tidlig en formiddag innom menigheten og traff vaktmesteren som sa "nå kommer vekkelsen." Det var ingenting i det ytre i Betlehem som talte for det. Holm Glad spurte han hvordan han kunne vite det? Vaktmesteren svarte: "Hver eneste dag i flere år har jeg bøyd kne i talerstolen og bedt for dere som skal tale Guds Ord. Noen ganger har jeg vætet gulvet med mine tårer. Og idag har Gud gitt forvissningen om at nå kommer bønnesvaret, nå kommer vekkelsen. Og slik gikk det høsten samme år. Året 1932.

Damen på kvistværelset.

Opp på et trangt kvistværelse i en fattigslig bygård lå hun. Lenket til sykeleiet. Takket være en bokselger som banket på, har vi denne historien. Da han hilste henne med Guds fred, ble det liv i den gamle. "Øynene strålte og et varmt smil la seg over hennes furede kinn. Å nei. å nei, er du en kristen du også? Nei, så god Gud er som har sendt deg til meg." Gamlemor hadde mye på hjertet, og de snakket lenge sammen. Historen forteller videre at bokselgeren glemte tid, bøker og fortjeneste. "Han var kommet inn i en kirke, og slik preken som han fikk her ved å lytte til denne Guds prests ord hadde han aldri fått verken i bedehus eller kirke. Intet under at tiden gikk." Gjesten legger merke til annonseutklipp på veggen over sengen.  Under samtalen ser hun plutselig på klokken og opp på en annonse og sier: "Unnskyld meg for nå må jeg be. Det er en predikant som nå skal tale, og nå må jeg be for ham." Under bønnen følte bokselgeren som om all  himmelens herlighet fylte rommet, Gud var så underlig nær fortelles det. Kvinnen forklarer annonseutklippene: "Hver gang det er møte et eller annet sted, ber jeg for predikanten som skal tale, at Herren må la velsignelsen fylle ham så syndere kan frelses. Og for at jeg ikke skal sovne, setter jeg klokken til å ringe på den tid  møtet skal begynne. Du skjønner jeg må være med å be - jeg kan ikke annet for jeg ligger jo her."  Det måtte gi resultater. 

Tenåringene.

Det skjedde tildlig på året 1932. Under et tenåringsmøte skjedde det. Distriktsforstander Brændeland underviste fra Filipperbrevet da han fikk se et ildhav senke seg ned over de unge. Den deler seg i ildtunger som setter seg på hodene til tenåringene. De så det ikke selv, fortelles det, men de kjente en kraftig åndsatmosfære og en kunne se at de bleknet. Brændeland mente siden at han hadde hatt en profetisk opplevelse av den kommende vekkelsen. Pastor Holm Glad var overbevist om at vekkelsen begynte den kvelden.

Evangelisten.

Søndag 9 oktober Kl.11, entrer evangelist Frank Mangs talerstolen i Betlehem. Tema: "Han begynte om igjen", utfra teksten i Jeremia Kap. 18 om leiren i pottemakerens hånd. På kveldsmøtet samme dag var lokalet sprengfullt. På søndager ble det arrangert møter i andre lokaler også og fullt ble det. Trefoldighetskirken ble fyllt opp og  Calmeiergatens Misjonshus samlet ca. 4000. Denne første kampanjen varte i 6 uker. Om vekkelsen i Oslo skriver Frank Mangs: "Vekkelsen i Oslo var den lengste vekkelstid jeg har vært med på. Den varte i nærmere 15 år. La meg bare si, en åndsfødt vekkelse er en herlig hendelse. Herlige hendelser krever hellige hender og en hellig respekt for åndslivets hellige lover. Vekkelse er ikke bare å plukke ned fra hylle. Den må fødes. Alt levende må fødes, og ingenting fødes uten smerte. Vekkelsen i Oslo var intet unntak, her var smerten

 nesten verre enn vanlig."  Fra Oslo spredte vekkelsen seg utover landet. 

Vaktmesteren, damen på kvistværelset, tenåringene og evangelisten i de dager! 

Ja, det skjedde i de dager! Men hva med våre dager, vil det skje i våre dager? Hellige Ånd kom! "

Dette ordet kom til Jeremia fra Herren: «Stå opp og gå ned til pottemakerens hus! Der skal jeg la deg få høre mine ord.» Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven. Når karet han holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig." Jeremia 18, 1-4.

"Herre, jeg hørte gjetord om deg,
          jeg så, Herre, det du har gjort.
          Gjenta det i vår tid,
 gjør det kjent i vår tid!" Habakuk 3, 2. 

 Kilder: Ingulf Diesen. Misjonskirkens Norges historie.

           Frank Mangs. Høyst personlig del 2.