Blue Flower

 

Godt Nytt År!

 

Fra et hyrdehjerte!

"Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!" Slik innleder Paulus sine brev til menighetene. For Paulus var det ingen frase, men en hjertego himmelhilsen. Paulus' omsorg for menigheten kommer klart frem i hans skrifter. 

Til menigheten i Filippi står det videre: "Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag,  fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. "Paulus' hjerte brant for menigheten, menneskers frelse og det jødiske folk. Fil.1.

I synagogen i Nasaret holder Jesus sin programtale, som er oppfyllelsen av Profeten Jesajas' ord:

 Herrens Ånd er over meg,
           for han har salvet meg
           til å forkynne et godt budskap for fattige.
           Han har sendt meg for å rope ut
           at fanger skal få frihet
           og blinde få synet igjen,
           for å sette undertrykte fri
          
      og rope ut et nådens år fra Herren.  Luk. 4.

Vi legger våre planer for året, merkedager, arbeidsdager og feriedager. Misjonskirken Norge skal på generalforsamlingen til våren innsette  ny generalsekretær og vedta strategiplan for årene fram til 2030. Når vi skriver disse årstallene så har de, for meg, noe apokalyptisk over seg. Bare Herren kjenner året, dagen og tiden, men i hans Ord er det profetiske klart og tydelig. Jesus kommer snart! 

Min bønn og mitt håp er at vi sammen skal få se Herrens herlighet i familie og menighet. Bortkomne sønner og døtre vender hjem, under og tegn og relasjoner som styrkes og leges. En menighet i fonyelse og vekst. Et nådens fellesskap som kan utgjøre en forskjell i by og land.

Med bønn om et fredfullt og godt år for deg og dine!