Hun svøpte ham og la ham i en krybbe......

"Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg" står det i vers 3 i sangen "En krybbe var vuggen." Fra matfatet til husdyrene til romernes torturredskap. Ikke mye glitter, stas og juleidyll i fødestuen i Betlehem. Men Himmelen sørget både for lys, korsang og gledelige nyheter. Gud lyste opp betlehemsmarkene der hyrdene oppholdt seg og langt borte så noen vismenn et tegn på himmelen. En Hyrde ble født og Gud ble menneske i Betlehem.

Krybben som dyrene fikk servert mat i, ble Jesu første seng. Ca. 33 år senere er Jesus og disiplene samlet til et tradisjonelt påskemåltid, der Jesus innstifter  nattverden. Et måltid der Jesus taler om sin kropp og sitt blod som gis for menneskeheten. Kroppen gitt for oss og blodet utøst for oss! Jesus sier: "Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» Og kraftigere blir det når Jesus sier videre i Johannes kapittel 6: "Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Johannes skriver: "I ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Joh. 1,4.

Fra krybben i Betlehem; brødhuset, gikk veien til korset. Og "Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede og la den i en ny grav." Matt. 27,59. Men etter tre dager så de ikke annet enn linklærne...

 

Barnet i krybba.

"Barnet i krybba var kongen som kom og som kjem.

Verda har sett mange herskarar komme og gå.

Alle måtte dei døy og overgje makta til andre.

Ennå vil nokon komme og nokon gå.

Berre ein er komen som døyde og stod opp,

og som sa: "sjå eg kjem att."

Han kallar seg kongars konge,

er herskar over himmel og jord.

Verda ler av den kommande herskar,

og nektar han makta og ære,

men ein dag skal hvart kne seg bøye

og alle  tuner sanne

Han er Herre til Gud Faders ære."

                                                           Reinert O. Innvær.