Blue Flower

Står det på et skilt ved en jernbaneovergang på Meheia.

Sommer er ferietid og overskriften passer til årstiden. Sommertid er avslapning og ferietid. selv om det å dra på ferie kan være stressende. Sommeren er annerledestiden der en kan gjøre andre ting, besøke kjente og ukjente steder. Kvalitetstid med familie og venner.  På fjellet, ved og på sjøen, i byen og i hagen. Festivaler og konserter lokker. Mye skjer om sommeren og tilbudene er mange. Vi skal nyte årstiden og kose oss. Slappe av, hente seg inn igjen og lade batteriene. 

STOPP! Det nevnte skilt varsler fare og risiko. Skilt settes opp med en hensikt, noe vi alle skjønner. Skilt forteller oss noe. Likevel er det de som bryter med det skiltet forteller. Alle trenger vi av og til å stoppe opp litt. Jeg hadde en kort karriere som konduktøraspirant, og da var en av oppgavene å annonsere neste stasjon og på hvilken side plattformen var. Det å være på reise er velkjent innen kristenlivet og "himmeltoget" er vel også et kjent bilde. Jeg spør! Hvor er du i livet akkurat nå? "Stopp verden jeg vil av" var et slagord som dukket opp for lenge side. Mål og menig med livet er velkjent tematikk. Et annet begrep som møter oss er "Quo Vadis - hvor går du?" Stopp er nødvendig i livet. Noe Jesus forkynte. Jesus sier: "Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!" Markus 1, 15. Stopp! 

SE! På Meheia gjelder det tog. Men hva med livet, hva skal vi se etter i dag? Mennesker eller profetiske tegn? Ja takk, begge deler. I forbindelse med Jesu besøk hos Sakkeus sier han: "For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem." Lukas 19, 10.Sakkeus gjemte seg, må vi se nøye etter!  Videre i Johannes 4, 35 står det om markene som står klare til høst. Jesus sier: "Løft blikkene og se!" Jesus ber oss innstendig om å våke. Våke over eget liv, i bønn og hva gjelder endetid og Jesu komme. "Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg." Matteus 6, 6. Må vi også være på vakt som Profeten Habakuk: "Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på muren og speide for å se hva han vil si til meg." Se!

LYTT! På pinsedagen åpner Peter sin preken ved å si "Jødiske menn og alle som bor i Jerusalem" Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord." Venner, må vi lytte nøye etter den treenige Guds røst! Skru av støyen og lytt! Følgende skjedde under en gudstjeneste i Antiokia: "En gang men de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd." Må vi lytte til Åndens røst i dag! Brevene til de syv menigheten i Åpenbaringen kap. 2 og 3 avsluttes med samme oppfordring: "Den som har ører, hør hva Ånden sier til menigheten!" Hva Ånden sier til Misjonskirken, hva Ånden sier til deg og meg? Lytt!

Nå er vi i sommermodus, men når høsten kommer håper jeg at Misjonskirken er et viktig stoppested for deg under din livsreise! På vei mot målet og endestasjonen! Himmelen.

Stopp, se og lytt!

Tekster: Lukas 19, 1-10. Matteus 24, 37-44. Hebreerbrevet 1, 1-3. Johannes Åpenbaring 1, 1-3.

 

Ønsker deg og dine en velsignet sommer! Kjør forsiktig og aktsomt! Ta godt vare på hverandre!